Knauf Insulation ploča s crnim voalom za ventilirane fasade TP 435 B

Knauf Insulation ploča s crnim voalom za ventilirane fasade TP 435 B
Primjena: izolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade
Tehnički list: KI TP 435 B

 

 

ECOSE Technology logo

Green Mark

Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju zaštitu ventiliranih fasadabez obzira na visinu objekta i broj etaža. Ista se koristi i prilikom izolacije tzv. sendvič fasada, pri čemu treba voditi računa o opasnosti od pojave difuzije unutar sloja toplinske izolacije (preporuka - provjetravanje sloja između toplinske izolacije i vanjske obloge).

 

Podaci o proizvodu

Debljina (mm) Dužina (mm)  Širina (mm) kom/paket  m2/paket m2/paleta  m3/paleta

paketa/
paleta

50 1250 600 10 7,50 150 7,5 20
60 1250 600 8 6,00 120 7,2 20
80 1250 600 6 4,50 90 7,2 20
100 1250 600 5 3,75 75 7,5 20
120 1250 600 4 3,00 60 7,2 20
140 1250 600 3 2,25 45 6,3 20
160 1250 600 3 2,25 45 7,2 20

 

Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T4- WS-WL(P)-AF10

 

Deklarirana toplinska provodljivost po HRN EN 12667: λD = 0,034 W/mK

 

Klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1

 

Uzdužni otpor strujanju zraka po HRN EN 29053: r>10kNs/m4