Tehnički listovi

 • Knauf Insulation višenamjenska ploča NaturBoard FIT (DP-3)

  Knauf Insulation višenamjenska ploča NaturBoard FIT (DP-3)

  • Ožujak 2018

  Lagane ploče od kamene vune. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje te kemijski neutralan.

 • Knauf Insulation višenamjenska ploča DP-5

  Knauf Insulation višenamjenska ploča DP-5

  • Ožujak 2018

  Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu podgleda stropova prema negrijanim prostorima, laganih pregradnih zidova s povećanim zahtjevima za vatrootpornošću (više od 90 min.), ispuna vanjskih suhomontažnih zidova, kao ispuna između profiliranih čeličnih elemenata i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju.

 • Knauf Insulation višenamjenska ploča DP-7

  Knauf Insulation višenamjenska ploča DP-7

  • Ožujak 2018

  Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu podgleda stropova prema negrijanim prostorima, laganih pregradnih zidova s povećanim zahtjevima za vatrootpornošću (više od 90 min.), ispuna vanjskih suhomontažnih zidova, kao ispuna između profiliranih čeličnih elemenata i drugdje, gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju.

 • Knauf Insulation višenamjenska ploča DP-10

  Knauf Insulation višenamjenska ploča DP-10

  • Listopad 2017

  Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu kao ispuna između profiliranih čeličnih elemenata ili kao obložni mehanički pričvršćeni element.

 • Knauf Insulation ploča za kose krovove KP

  Knauf Insulation ploča za kose krovove KP

  • Studeni 2017

  Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu krovne kosine.

 • Knauf Insulation ploča za kose krovove TERMOTOP

  Knauf Insulation ploča za kose krovove TERMOTOP

  • Ožujak 2018

  Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu krovne kosine iznad nosive konstrukcije.

 • Knauf Insulation ploča za pregradne zidove NaturBoard FIT-G (TW)

  Knauf Insulation ploča za pregradne zidove NaturBoard FIT-G (TW)

  • Ožujak 2018

  Lagane ploče od kamene vune. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje te kemijski neutralan.

 • Knauf Insulation podna ploča TP

  Knauf Insulation podna ploča TP

  • Rujan 2017

  Zbog svoje tlačne čvrstoće i ujedno visoke elastičnosti namijenjena je prvenstveno za zvučnu izolaciju (izolacija od zvuka udara!), te za toplinsku i protupožarnu zaštitu plivajućih podova prvenstveno stambenih međukatnih konstrukcija.

 • Knauf Insulation podna ploča TPT

  Knauf Insulation podna ploča TPT

  • Rujan 2017

  Zbog svoje visoke tlačne čvrstoće i ujedno visoke elastičnosti namijenjena je prvenstveno za zvučnu izolaciju (izolacija od udarnog zvuka!), te za toplinsku i protupožarnu zaštitu plivajućih podova stambenih ili poslovnih prostora.

 • Knauf Insulation lamela za kontaktne fasade FKL

  Knauf Insulation lamela za kontaktne fasade FKL

  • Ožujak 2018

  Namijenjena je za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu kontaktnih fasada u sustavu s tankoslojnim žbukama (ETICS sustavi).

Pages